Ben jij op zoek naar een betrouwbare partner voor het opstellen van een ontruimingsplan? Wij zijn dé specialist die jij zoekt! 

Wat is een ontruimingsplan?

In een ontruimingsplan leg je als organisatie, door middel van afspraken en procedures, vast hoe er gehandeld dient te worden bij calamiteiten. Er staat concreet in beschreven wat er gebeurt in geval van ontruiming, hoe dit gebeurt en wat verwacht wordt van BHV’ers in geval van calamiteiten zoals brand, ontruiming en stroomuitval.

Is een ontruimingsplan verplicht?

Wanneer er een brandmeldinstallatie aanwezig is, dan is het verplicht een ontruimingsplan te hebben, dit is vastgelegd in het Bouwbesluit 2012.

Daarnaast bestaat er nog "zorgplicht". De Arbowet geeft aan dat de werkgever zorg moet dragen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, in alle aspecten die met het werk te maken hebben. En de Woningwet geeft aan dat iedere gebouweigenaar/beheerder zorg draagt voor de veiligheid van de mensen in het pand.

Indien er na een calamiteit blijkt dat er geen plan voor ontruiming aanwezig was, kun je problemen krijgen met de verzekering, arbeidsinspectie en zelfs justitie.

Of het een verplichting is of niet, een ontruimingsplan is een goede aanvulling voor de veiligheid voor de werknemers en de bezoekers!

Wet- en regelgeving ontruimingsplan

Aan het opstellen van ontruimingsplannen zitten diverse regels verbonden. Daarom kun je het maken van een ontruimingsplan beter uitbesteden aan een specialist. De Vluchtwegassistent zorgt ervoor dat het ontruimingsplan voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Wij stellen de ontruimingsplattegronden op conform de NEN-8112.

Wat zijn de kosten voor een ontruimingsplan?

Ontruimingsplannen zijn maatwerk. Dit houdt in dat wij vooraf geen vaste prijzen kunnen noemen. Wel kunnen wij aan de hand van de grootte van het bedrijf, het type bedrijf en het pand een offerte opstellen zodat je achteraf niet voor verassingen komt te staan. 

Calamiteitenmap voor ontruimingsplan, ontruimingsplattegronden en keuringsdocumenten voor bijvoorbeeld de blusmiddelen, brandmeldinstallatie, noodverlichting, vluchtwegverlichting - De Vluchtwegassistent

Onze werkwijze voor het ontruimingsplan

Wij ontzorgen jou van a tot z.

1. De offerte wordt akkoord bevonden 

2. Er wordt een checklist toegestuurd om voorafgaande de afspraak al een aantal vragen te beantwoorden en, indien aanwezig, benodigde documentatie op te zoeken. 

3. Wij plannen een afspraak in om het ontruimingsplan door te lopen. Vragen worden beantwoordt en informatie wordt verzameld.

4. Het concept ontruimingsplan wordt opgesteld en wordt digitaal toegestuurd ter controle. Indien gewenst kunnen wij deze ook op locatie doornemen. 

4. Het definitieve ontruimingsplan wordt opgesteld en opgeleverd. Het ontruimingsplan wordt ten alle tijden in een calamiteitenmap en digitaal opgeleverd.

 

Let op: het ontruimingsplan wordt standaard exclusief ontruimingsplattegronden geleverd. Tegen meerprijs kunnen wij deze wel voor u opstellen. 

Waarom kiezen voor De Vluchtwegassistent?

Persoonlijk en snel contact.

Ervaring in de brandbeveiliging en kennis van blusmiddelen, nood- en vluchtwegverlichting en verbandmiddelen.

Stelt ontruimingsplattegronden op volgens de juiste wet- en regelgeving volgens de NEN1414-1:2019

Snel levertijden

Tips om goed voorbereid te zijn op calamiteiten:

- Zorg voor een bedrijfsnoodplan (calamiteitenplan) met ontruimingsplattegronden op de juiste locaties.  
- Zorg voor voldoende bedrijfshulpverleners die goed opgeleid en getraind zijn. Zij moeten in geval van nood de eerste hulp verlenen, een beginnende brand bestrijden en collega’s en bezoekers evacueren. Zorg dus ook voor de juiste verbandmiddelen op de locatie.
- Ga na of de veiligheidssignalering op orde is. Zorg voor voldoende, veilige en goed herkenbare vluchtroutes. Hoe meer mogelijkheden er zijn om voor de brand te vluchten, des te kleiner de kans dat iemand door het vuur wordt ingesloten.
- Zorg voor voldoende en direct bruikbare blusmiddelen