Ben jij op zoek naar een betrouwbare partner voor het opstellen van ontruimingsplattegronden? Met de kennis en ervaring uit de brandbeveiliging zijn wij dé specialist die jij zoekt! 

Wat is een ontruimingsplattegrond?

Een ontruimingsplattegrond (ook wel vluchtwegplattegrond, vluchtplattegrond of evacuatieplattegrond genoemd) is een overzichtelijke plattegrond waarop de belangrijkste informatie staat in geval van calamiteiten. Naast de vluchtroute en nooduitgangen staan er ook de locaties van de brandblusmiddelen, verbandmiddelen en de verzamelplaats op.

Het doel van een ontruimingsplattegrond is dat de gebruikers van het bouwwerk weten wat zij bij een brandmelding of andere calamiteit moeten doen en waar zij heen moeten, zodat de risico’s zoveel mogelijk worden beperkt. Zorg dat altijd ontruimingsplattegronden up-to-date zijn.

Is een ontruimingsplattegrond verplicht?

Wanneer er een brandmeldinstallatie aanwezig is, dan is het verplicht een ontruimingsplan te hebben. Dit is vastgelegd in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving. De ontruimingsplattegronden maken onderdeel uit van het ontruimingsplan.

Daarnaast bestaat er nog "zorgplicht". De Arbowet geeft aan dat de werkgever zorg moet dragen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, in alle aspecten die met het werk te maken hebben. En de Woningwet geeft aan dat iedere gebouweigenaar/beheerder zorg draagt voor de veiligheid van de mensen in het pand.

Indien er na een calamiteit blijkt dat er geen plan voor ontruiming aanwezig was, kun je problemen krijgen met de verzekering, arbeidsinspectie en zelfs justitie.

Of het een verplichting is of niet, een ontruimingsplattegrond is een goede aanvulling voor de veiligheid voor de werknemers en de bezoekers!

Regelgeving ontruimingsplattegronden

Aan het opstellen van ontruimingsplattegronden zitten diverse regels verbonden. Daarom kun je het maken van een ontruimingsplattegrond beter uitbesteden aan een specialist. De Vluchtwegassistent heeft kennis van de blusmiddelen, nood- en vluchtwegverlichting en zorgt ervoor dat de ontruimingsplattegronden voldoen aan de huidige regelgeving. Wij stellen de ontruimingsplattegronden op conform de NEN-1414.

NEN 1414-1 beschrijft de weergave van vluchtwegen en veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en bereikbaarheidskaarten. Deze norm bevat ook de eisen voor de inrichting en het ontwerp van ontruimingsplattegronden. 
Zo dienen de ontruimingsplattegronden in kleur en op A3 formaat te worden uitgevoerd. Uitgezonderd zijn ontruimingsplattegronden in individuele ruimtes, zoals een hotelkamer, waar het formaat mag worden aangepast naar A4. Tevens moet de ontruimingsplattegrond informatie bevatten over de locatie van de aanwezige brandblusmiddelen, handbrandmelders, vluchtroutes en de verzamelplaats. Daarnaast mogen de verbandmiddelen en eventueel de AED ook benoemd worden in de ontruimingsplattegrond. Alle gebruikte symbolen moeten worden verklaard in een legenda. Deze moeten voorzien zijn in de taal die nodig is voor de doelgroep. 

Ontruimingsplattegrond zelf maken of uitbesteden?

Door de vele regels en eisen is het verstandiger om de ontruimingsplattegronden uit te besteden aan iemand die hier gespecialiseerd in is. De Vluchtwegassistent zorgt ervoor dat de ontruimingsplattegronden voldoen aan de eisen van de NEN-1414 en daarnaast kunnen wij rekening houden met de huisstijl van het bedrijf. 

Wij kunnen de ontruimingsplattegronden compleet uit handen nemen van het tekenen van een plattegrond tot aan het afleveren van de ontruimingsplattegronden. Tevens is het mogelijk om alles digitaal aan te leveren zodat wij alleen de ontruimingsplattegronden nog maar volgens de juiste wet- en regelgeving op hoeven te stellen. 

Wat zijn de kosten van een ontruimingsplattegrond?

Ontruimingsplattegronden zijn maatwerk. Dit houdt in dat wij geen standaard prijzen hanteren. Wel kunnen wij aan de hand van beschikbare tekeningen een offerte opstellen zodat je achteraf niet voor verassingen komt te staan. 

 

Een ontruimingsplattegrond in een andere taal

Niet op alle locaties wordt er standaard Nederlands gesproken. In hotels komen vaak buitenlande gasten, in de haven werken vaak anderstalige werknemers en in huisvesting voor Oekraïnse vluchtelingen is de voertaal ook geen Nederlands. In deze gevallen plaatsen wij, naast de Nederlandse tekst, ook een vertaling in desbetreffende taal op de ontruimingsplattegrond.

Verbouwingen en/of wijzigingen in het pand

Het is van belang dat de aanwezige ontruimingsplattegronden ten alle tijden actueel zijn. Wanneer er een grote verbouwing is geweest en er deuren en/of muren zijn verplaatst, dan is wellicht ook de vluchtroute gewijzigd. 

Wanneer er is verbouwt, laat dan ook de ontruimingsplattegronden aanpassen. 

 

Tevens adviseren wij om de ontruimingsplattegronden jaarlijks na te lopen. Kloppen de vluchtroutes nog? Hangen de blussers nog op de juiste locaties?

Welke afmeting heeft een ontruimingsplattegrond?

De minimale afmeting voor een ontruimingsplattegrond is 297 mm × 420 mm (A3), uitgezonderd ontruimingsplattegronden in een individuele ruimte, zoals een hotelkamer, waar het formaat mag
worden gereduceerd naar 297 mm × 210 mm (A4).

Ontruimingsplattegrond, vluchtwegplattegrond, calamiteitenplattegrond - De Vluchtwegassistent

Onze werkwijze

Wij kunnen de ontruimingsplattegronden geheel of gedeeltelijk uit handen nemen. 

Optie 1 - geheel
Wij ontzorgen jou van a tot z.

1. De offerte wordt akkoord bevonden 

2. Wij plannen een afspraak in om de huidige situatie te bekijken. Tijdens dit bezoek wordt er bekeken of de plattegrond nog actueel is en tekenen wij de benodigde informatie in (denk hierbij aan de locaties van o.a. de blusmiddelen, verbandmiddelen & vluchtroutes).

3. Bij complexe gebouwen worden er eerst concept ontruimingsplattegronden opgesteld en nagelopen op locatie.

4. De definitieve ontruimingsplattegronden worden opgesteld en opgeleverd. De ontruimingsplattegronden worden ten alle tijden digitaal opgeleverd. Hiernaast is er de mogelijkheid om ze op A3 formaat afgedrukt en in een kliklijst te ontvangen.  

Optie 1 - gedeeltelijk
In dit geval werken wij geheel op afstand

1. De offerte wordt akkoord bevonden 

2. Wij ontvangen digitaal een plattegrond voorzien van de benodigde informatie, denk hierbij aan de locaties van o.a.de blusmiddelen, verbandmiddelen & vluchtroutes.
Voorafgaande wordt een checklist toegestuurd. 

4. De definitieve ontruimingsplattegronden worden opgesteld en opgeleverd. De ontruimingsplattegronden worden ten alle tijden digitaal opgeleverd. Hiernaast is er de mogelijkheid om ze op A3 formaat afgedrukt en in een kliklijst te ontvangen. 

Waarom kiezen voor De Vluchtwegassistent?

Persoonlijk en snel contact.

Ervaring in de brandbeveiliging en kennis van blusmiddelen, nood- en vluchtwegverlichting en verbandmiddelen.

Stelt ontruimingsplattegronden op volgens de eisen van de NEN1414-1:2019

Snel levertijden

Tips om goed voorbereid te zijn op calamiteiten:

- Zorg voor een bedrijfsnoodplan (calamiteitenplan) met ontruimingsplattegronden op de juiste locaties.  
- Zorg voor voldoende bedrijfshulpverleners die goed opgeleid en getraind zijn. Zij moeten in geval van nood de eerste hulp verlenen, een beginnende brand bestrijden en collega’s en bezoekers evacueren. Zorg dus ook voor de juiste verbandmiddelen op de locatie.
- Ga na of de veiligheidssignalering op orde is. Zorg voor voldoende, veilige en goed herkenbare vluchtroutes. Hoe meer mogelijkheden er zijn om voor de brand te vluchten, des te kleiner de kans dat iemand door het vuur wordt ingesloten.
- Zorg voor voldoende en direct bruikbare blusmiddelen