Ontruimingsplattegrond

Wat is een ontruimingsplattegrond?

Een ontruimingsplattegrond (ook wel vluchtwegplattegrond, vluchtplattegrond of evacuatieplattegrond genoemd) is een overzichtelijke plattegrond waarop de belangrijkste informatie staat in geval van calamiteiten. Naast de vluchtroute en nooduitgangen staan er ook de locaties van de brandblusmiddelen, verbandmiddelen en de verzamelplaats op.

Het doel van een ontruimingsplattegrond is dat de gebruikers van het bouwwerk weten wat zij bij een brandmelding of andere calamiteit moeten doen en waar zij heen moeten, zodat de risico’s zoveel mogelijk worden beperkt. Zorg dat altijd ontruimingsplattegronden up-to-date zijn.

Is een ontruimingsplattegrond verplicht?

Wanneer er een brandmeldinstallatie aanwezig is, dan is het verplicht een ontruimingsplan te hebben en een belangrijk onderdeel van het ontruimingsplan is de ontruimingsplattegrond. Dit is vastgelegd in het Bouwbesluit 2012.

Daarnaast bestaat er nog "zorgplicht". De Arbowet geeft aan dat de werkgever zorg moet dragen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, in alle aspecten die met het werk te maken hebben. En de Woningwet geeft aan dat iedere gebouweigenaar/beheerder zorg draagt voor de veiligheid van de mensen in het pand.

Indien er na een calamiteit blijkt dat er geen plan voor ontruiming aanwezig was, kun je problemen krijgen met de verzekering, arbeidsinspectie en zelfs justitie.

Of het een verplichting is of niet, een ontruimingsplattegrond is een goede aanvulling voor de veiligheid voor de werknemers en de bezoekers!

Wet- en regelgeving ontruimingsplattegronden

Aan het opstellen van ontruimingsplattegronden zitten diverse regels verbonden. Daarom kun je het maken van een ontruimingsplattegrond beter uitbesteden aan een specialist. De Vluchtwegassistent heeft kennis van de blusmiddelen, nood- en vluchtwegverlichting en zorgt ervoor dat de ontruimingsplattegronden voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Wij stellen de ontruimingsplattegronden op conform de NEN-1414.

NEN 1414-1 beschrijft de weergave van vluchtwegen en veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en bereikbaarheidskaarten. Deze norm bevat ook de eisen voor de inrichting en het ontwerp van ontruimingsplattegronden. 
Zo dienen de ontruimingsplattegronden in kleur en op A3 formaat te worden uitgevoerd. Uitgezonderd zijn ontruimingsplattegronden in individuele ruimtes, zoals een hotelkamer, waar het formaat mag worden aangepast naar A4. Tevens moet de ontruimingsplattegrond informatie bevatten over de locatie van de aanwezige brandblusmiddelen, handbrandmelders, vluchtroutes en de verzamelplaats. Daarnaast mogen de verbandmiddelen en eventueel de AED ook benoemd worden in de ontruimingsplattegrond. Alle gebruikte symbolen moeten worden verklaard in een legenda. Deze moeten voorzien zijn in de taal die nodig is voor de doelgroep. 

Ontruimingsplattegrond zelf maken of uitbesteden?

Door de vele regels en eisen is het verstandiger om de ontruimingsplattegronden uit te besteden aan iemand die hier gespecialiseerd in is. De Vluchtwegassistent zorgt ervoor dat de ontruimingsplattegronden voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Wij stellen de ontruimingsplattegronden op conform de NEN-1414 en daarnaast kunnen wij rekening houden met de huisstijl van het bedrijf. 

Wij kunnen de ontruimingsplattegronden compleet uit handen nemen van het tekenen van een plattegrond tot aan het afleveren van de ontruimingsplattegronden. Tevens is het mogelijk om alles digitaal aan te leveren zodat wij alleen de ontruimingsplattegronden nog maar volgens de juiste wet- en regelgeving op hoeven te stellen. 

Wat zijn de kosten van een ontruimingsplattegrond?

Ontruimingsplattegronden zijn maatwerk. Dit houdt in dat wij niet vooraf vaste prijzen kunnen noemen. Wel kunnen wij aan de hand van beschikbare tekeningen een offerte opstellen zodat je achteraf niet voor verassingen komt te staan. 

 

Ontruimingsplan

Wat is een ontruimingsplan?

In een ontruimingsplan leg je als organisatie, door middel van afspraken en procedures, vast hoe mensen op gestructureerde wijze het bedrijfspand kunnen verlaten bij ontruiming. Er staat concreet in beschreven wat er gebeurt in geval van ontruiming, hoe dit gebeurt en wat verwacht wordt van BHV’ers in geval van calamiteiten zoals brand, ontruiming en stroomuitval.

Table Top plattegrond

Table Top Plattegrond voor BHV-opleiders

Aan de hand van een scenario kan er door middel van een Table Top plattegrond een ontruiming worden nagespeeld. Leg de plattegrond en een willekeurig scenario voor aan de cursisten en bekijk hoe zij als (aankomende) BHV'ers de ontruiming voor zich zien. Houden ze rekening met brandscheidingen, blusmiddelen en deuren wat geen nooddeuren zijn? Doordat er al diverse aandachtspunten ingetekend staan kun je ontelbaar afwisselende scenario's bedenken. 

Binnenkort volgen er een aantal standaard Table Top plattegronden op onze website welke besteld kunnen worden. Deze kunnen digitaal of op zeildoek worden geleverd. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Ook is er de mogelijkheid om een Table Top plattegrond op maat op te laten stellen. Zo kun je specifieke wensen doorgeven omtrent de uitdagingen in de plattegrond, met of zonder pictogrammen, type gebouw (school, werkplaats, bioscoop, etc.), verschillende verdiepingen, etc.  
Tevens kan de eigen bedrijfsnaam vermeld worden op de plattegrond.

Table Top Plattegrond voor bedrijven

Ook voor bedrijven kan het erg leerzaam zijn om eens in de zoveel tijd een Table Top oefening uit te voeren met de BHV'ers en/of meer werknemers. Weet iedereen wat zijn of haar taak is in geval van calamiteit? Waar gaan de vluchtroutes heen in jullie gebouw en waar dienen ze nog meer rekening mee te houden? 
Naast algemene plattegronden kun je ook een Table Top plattegrond van het bedrijfsgebouw laten opstellen. Deze plattegrond is compleet voorzien van alle blusmiddelen, brandmeldinstallatie, verbandmiddelen, nooduitgangen en verzamelplaats. Op deze manier kan er een realistische oefening op de plattegrond worden uitgevoerd. 

De voordelen van een Table Top plattegrond

- Het is een eenmalige aankoop welke keer op keer opnieuw kan worden gebruikt
- Je kunt met een kleine groep al oefenen zonder de overige werknemers van hun werk te houden
- Het biedt de medewerkers een overzichtelijke manier om zich voor te bereiden op een ontruiming.

* Een Table Top oefening is geen vervanging van een echte ontruimingsoefening.

Wat zijn de mogelijkheden voor het opstellen van een Table Top plattegrond?

De Table Top plattegronden op maat kunnen volledig naar eigen wens ingericht worden. Zo zijn er mogelijkheden in panden, type gangen, met of zonder ingetekende pictogrammen en brandwerende afscheidingen, voorkeur voor type blusmiddelen en/of verbandmiddelen, etc. 
Tevens kunnen wij de bedrijfsnaam en/of het eigen logo op de plattegrond vermelden. 

De Table Top plattegronden stellen wij op in A0 formaat en wordt altijd digitaal toegestuurd. Tevens is er de mogelijkheid om ze op zeildoek of ander materiaal af te laten drukken. 

Wat zijn de kosten voor het opstellen van een Table Top plattegrond?

De kosten voor een Table Top plattegrond op maat hangt volledig af van de inrichting van de plattegrond. Wel is het mogelijk om een offerte aan te vragen en zo een goede indicatie van de kosten te krijgen.